Dysk z Fajstos

Dysk z Fajstos

Dysk z Fajstos (Festos)

To znalezisko archeologiczne znalezione podczas wykopalisk w ruinach starożytnego miasta Festos. Dysk został zrobiony z gliny, ma około 16 centymetórw średnicy oraz grubość od 1,2 do 1,5 cm. Cały dysk pokryty jest obustronnie ciągiem znaków (ideogramów/hieroglifów) o nie wyjaśnionym do tej pory znaczeniu. Jedna z hipotez głosi że na dysku znajduje się spis inwentarzowy przechowywanych w pałacu towarów.
Obecnie dysk znajduje sie w muzeum archeologicznym w Iraklionie.