Agia Triada

Agia Triada

Agia Triada Kreta

Agia Triada

Ok 2 km za zachód od Fajstos znajduje się stanowisko archeologiczne z wykopaliskami tzw. willi królewskiej Agia Triada z okresu minojskiego. Budowla powstała ok 1600 r p.n.e., zaś po wybudowaniu pałacu w Fajstos, została spalona ok 1450 r p.n.e. W pobliżu willi była niewielka osada.
Wykopaliska na terenie willi Agia Triada prowadzone są od 1902 r i wiele cennych znalezisk odkrytych na jej terenie znajduje się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Iraklionie. Są to m.in: sarkofag odkryty wewnątrz grobu na cmentarzu należącym do willi, freski, gliniane tabliczki z pismem linearnym.

Zespół pałacowy prawdopodobnie składał się z trzech budynków wokół placu (należących prawdopodobnie do bogatych kupców rezydujących w mieście). Po środku stanowiska archeologicznego stoi świątynia św. Jerzego.
Uważa się, że miasto pełniło istotną rolę handlową i administracyjną z racji budynków uznanych za sklepy, budowle publiczne i domy mieszkalne.

Z Agia Triada jest piękny widok na wybrzeże i zatokę Messara.

Informacje praktyczne:
Zwiedzać wykopaliska można codziennie 9-15, koszt 3 euro.

Pokaż ZwiedzamyKrete.pl na większej mapie

Będąc w Agia Triada warto zwiedzić w pobliżu:
Piękną plażę w Komos oraz znajdujące się w pobliżu stanowisko archeologiczne po mieście portowym dla Festos.
Można też zwiedzić ruiny samego pałacu w Festos.